Odstąpienie od umowy

Reklamacje

1. Reklamacje oraz wadliwe produkty należy przesyłać na adres: PAD Technologies Ltd. Sp. z o.o., ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa w terminie do 14 dni od dnia potwierdzenia odbioru przesyłki. Reklamacje pisemne przyjmowane będą również na adres elektroniczny info@sklepuroda.pl

2. Zwracany lub reklamowany towar Kupujący wysyła na własny koszt dołączając dowód zakupu wystawiony przez Sprzedającego. Towar przesyłany za zaliczeniem pocztowym, które pokrywa Sprzedawca nie będzie odbierany.

3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia w formie pisemnej.

4. W zależności od woli kupującego:
- towar uszkodzony zostanie zastąpiony pełnowartościowym, w przypadku uznania reklamacji i niezwłocznie wysłany do klienta na koszt Sprzedającego, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rozpatrzenia reklamacji
lub
- koszty odesłanego towaru zwracane po rozpatrzeniu i uznaniu reklamacji, przelewem na rachunek bankowy Kupującego.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu zakupionego towaru, jeśli podane powyżej warunki nie zostaną spełnione.


Zwrot towaru

1. Zwrot Towaru może nastąpić w terminie 10 dni tylko wtedy, gdy produkt nie był używany, ani nie został w żaden sposób uszkodzony i posiada oryginalne opakowanie ( art.10 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów (dz. U. Nr 22, poz. 271).

2. Postawą przyjęcia zwrotu jest towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz oryginalnym i nienaruszonym opakowaniem bez śladów użytkowania.

3. Zwrot kwoty równej cenie towaru następuje w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.

4. Koszt dostawy i odesłania zamówionego Towaru nie podlegają zwrotowi.

pixel