Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych Klientów, korzystających z Serwisu zlokalizowanego pod adresem http://www.sklepuroda.pl.
Administratorem danych osobowych
przekazywanych przez Klientów Sklepu Uroda jest firma PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie, (dalej jako „Sklep Uroda”).

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
 2. Sklep Uroda oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania prawa.

Dane zbierane przez Serwis oraz pliki typu cookie

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, tj. złożenia Zamówienia.
 2. Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
 • adres IP,
 • data i czas wizyty na stronie,
 • typ systemu operacyjnego,
 • typ i wersja przeglądarki internetowej,
 • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania), rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Cel zbierania danych

 1. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sklepem Uroda.
 2. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego.
 3. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Infolinią.
 4. Dane podawane przez Klienta w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta w www. sklepuroda.pl oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Serwis lub Infolinię.
 2. Zamawiającemu przysługuje prawo usunięcia Konta w Serwisie. Usunięcie Konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Zamawiającego.

Polityka cookies

W celu zapewnienia zgodności z przepisami, stosujemy system klasyfikacji różnych rodzajów plików cookies, które używamy na stronie internetowej, lub które mogą być umieszczone przez osoby trzecie, za pośrednictwem naszych stron internetowych.

Co to jest plik cookie?

 1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, zawierające informacje, które są zapisywane na komputerze, urządzeniu mobilnym lub innym urządzeniu podczas przeglądania stron internetowych. Cookies po zapisaniu na urządzeniu przesyłają z powrotem do strony odwiedzanej lub do innej strony internetowej, które rozpoznaje dany plik cookie informacje o każdej kolejnej wizycie na danej stronie. Cookies są przydatne, ponieważ pozwalają one danej stronie internetowej na rozpoznanie urządzenia użytkownika.
 2. Trwałe pliki cookie - te pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika przez okres czasu określony w tych plikach cookie. Są one aktywowane za każdym razem, kiedy użytkownik odwiedzi stronę internetową, która stworzyła ten konkretny plik cookie.
 3. Sesyjne pliki cookie - te pliki cookie pozwalają operatorom witryn internetowych rejestrować działania użytkownika podczas danej sesji przeglądarki. Sesja przeglądarki uruchamia się, gdy użytkownik otwiera okno przeglądarki i kończy, kiedy je zamyka. Sesyjne pliki cookie są tworzone tymczasowo. Po zamknięciu przeglądarki, wszystkie pliki cookie danej sesji są usuwane.
 4. Pliki cookies wykonują wiele różnych zadań, pozwalają między innymi poruszać się po stronach internetowych szybciej, pamiętają preferencje dla danych stron i ogólnie poprawiają jakość korzystania z Internetu.

Kontakt

1. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się pod adresem:

Sklep Uroda ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa, 22 646 55 57, sklepuroda@padtech.pl

2. W sprawie przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres - iod@padtech.pl

 

 

pixel