Regulamin

Regulamin warunków handlowych sklepu internetowego
firmy PAD Technologies LTD. Sp. z o.o.

 

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym o adresie elektronicznym www.sklepuroda.pl jest firma PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. , z siedzibą przy ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.

§ 2. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres email sklepuroda@padtech.pl lub formularz kontaktowy na stronie.

§ 3. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna-sprzedaży.

§ 4. Informacje handlowe zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu KC , lecz są zaproszeniem do składania ofert.

§ 5. Koszt wydania i odebrania rzeczy ponosi Klient.

§ 6. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostępu do internetu.

§ 7. Konsument w ciągu 14 dni licząc od dnia wydania rzeczy może odstąpić od umowy.
Konsument odsyła towar na własny koszt na adres sklepu tj.
SKLEP URODA
Ul. Władysława Hańczy 19
00-769 Warszawa
wraz z formularzem zwrotu oraz oryginałem dowodu zakupu tj. paragon / faktura.

§ 8. Warunkiem zawarcia umowy jest przesłanie przez Oferenta oferty kupna towarów za pomocą formularza na stronie sklepu i jej przyjęcie przez sklep internetowy.

§ 9. Koszty dostawy:
- 0 zł dla zamówień z przedpłatą (dla zamówień powyżej 500 zł);
- 25 zł dla zamówień z przedpłatą (dla zamówień poniżej 500 zł);
- 29 zł dla przesyłek pobraniowych;

§ 10. Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny w momencie odbioru towaru lub w formie przedpłaty na konto bankowe sklepu.

§ 11. Transakcje kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay.

§ 12. Cena jest wiążąca obie strony w momencie złożenia zamówienia. Cena produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Termin realizacji zamówienia wynosi 7 dni od daty złożenia zamówienia, nie dłużej jednak niż dni 30.

§ 13. Zasady korzystania ze sklepu internetowego - Zamieszczanie opinii o produktach lub usługach dostępnych w Sklepie Internetowym jest możliwe tylko dla Klientów zdefiniowanych tzn. dla Klientów zarejestrowanych.

§ 14. Dane osobowe
1. Dane osobowe są chronione i przetwarzane zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Uroda jest firma PAD Technologies LTD. Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Władysława Hańczy 19, 00-769 Warszawa, numer KRS 0000026074, NIP: 521-052-43-73, Sąd Rejestrowy XIII Wydział KRS w Warszawie.
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pisząc na adres - iod@padtech.pl
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania informacji handlowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
5. Odbiorcami danych osobowych Klienta będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia
6. Dane osobowe Klienta przechowywane będą przez okres 6 lat w ramach obowiązku prawnego, w pozostałych przypadkach do czasu odwołania zgody.
7. Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia

§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy KC i innych ustaw.

pixel